Startside
Op

Nationalt hjælpekorps
Ideen til dette forslag er opstået efter den skæbnesvangre vinterferie i 2008, hvor at der var optøjer blandt unge landet over. Konceptet går ud på at de sociale myndigheder udpeger de unge, som de mener ville kunne have gavn af en udfordring i ferie-perioder, hvor at der historisk har været en øget forekomst af vandalisme når de unge ikke ved hvad de skal tage sig til. Disse unge får muligheden for at ansøge om at komme væk fra den uinspirerende dagligdag og teste sig selv i en uge uden for deres "komfort zone".

Hvad er det nationale hjælpekorps?

Det nationale hjælpekorps er en kombination af:

  • et ferietilbud for de unge i alderen 12-18 år, som kommer fra familier der ikke har økonomi til ferie
  • et tilbud om et tiltrængt pusterum for unge, som har brug for at komme væk fra en dagligdag, der er gået i stå.
  • en slags erhvervspraktik for unge, som kunne tænke sig at arbejde indenfor redningskorps eller brandvæsen
  • et aktiveringstilbud for unge, som generelt keder sig.

Opholdet byder på samfundstjeneste i form af oprydning / vedligeholdelse af naturen til gavn for turistindustrien, samt aktiviteter som skal lære de unge mennesker at fungere sammen med andre og at hvert menneske har ressourcer, som de kan bruge, hvis de tillader sig selv at forlade offerrollen. Om sommeren vil nogle blive sendt ud i skovene for at genoprette stisystemer (Danske stier er et mudderhelvede, DR-regionalen, 18. februar 2008). Andre naturgenopretningsprojekter kunne også komme på tale. I USA bruger man vanskelige unge i nogle projekter og det ser ud til at gavne dem (Se omtalen af The Manoomin Project).

Den enkelte deltager bliver udstationeret så langt væk fra hjemmet, som det er muligt. Dvs. at de unge fra København unge bliver sendt til Thy og unge fra Jylland bliver sendt til Sjælland.

Ansøgning

De sociale myndigheder lokaliserer kandidater i løbet af skoleåret, hvorefter at de tager en snak med den unge. Der må gerne handles. Hvis den unge har en foranstaltning eller en dom hængende over hovedet, kan der indgås en aftale om at man glemmer sagerne eller reducerer straffen, hvis opholdet gennemføres. Det handler om at reducere grupperne af unge, som måtte være potentielle kandidater til de kriminelle miljøer.

Varighed

Opholdet varer en uge fra Søndag til Lørdag.

Hvor?

I vinterferien, påskeferien og i efterårsferien foregår opholdet på en hjemmeværns- eller civilforsvarskaserne. I sommerferien foregår det i teltlejre.

Indhold

Der satses på en blanding af adventure-dage og arbejdsdage. Derved skulle der være noget for enhver smag.

En typisk ugeplan kunne se sådan ud, når det er baseret på kaserner:

Søndag Ankomst, udlevering af uniform, sammensætning af grupper, gruppeøvelser
Mandag Morgenløb, morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad, orienteringsløb om natten.
Tirsdag Morgenløb, morgenmad, røg øvelser, frokost, brandslukningsøvelser, aftensmad, vask af tøj
Onsdag Morgenløb, morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad, vask af tøj
Torsdag Morgenløb, morgenmad, rappelling, frokost, bygning af tømmerflåde, aftensmad
Fredag Morgenløb, morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad, vask af tøj, natlig overraskelse
Lørdag Morgenmad, rengøring af værelser, parade og udlevering af diplom, middag, aflevering af uniform, hjemrejse.

En ugeplan for et telt-baseret program kunne se sådan ud:

Søndag Ankomst, udlevering af sovepose, uniform, sammensætning af grupper, gruppeøvelser
Mandag Bad i havet, Morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad
Tirsdag Bad i havet, morgenmad, vandretur, frokost, rappelling, aftensmad, orienteringsløb om natten
Onsdag Bad i havet, Morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad
Torsdag Bad i havet, morgenmad, rappelling, frokost, bygning af tømmerflåde, aftensmad
Fredag Bad i havet, Morgenmad, affaldsopsamling, frokost, affaldsopsamling, aftensmad
Lørdag Morgenmad, kørsel til kaserne, bad og vask, parade og udlevering af diplom, middag, aflevering af udstyr, hjemrejse

Beskrivelse af de enkelte del-elementer:

Uniform

Der udleveres en blå kedeldragt, hue , handsker og støvler til låns. Den unge skal selv medbringe undertøj til 5 dage, samt hvad de ellers skal bruge til at holde varmen.

Sammensætning af grupper

Hver gruppe skal bestå af 6-9 personer af samme køn og af nogenlunde samme alder. Grupperne bliver brudt op og sammensat anderledes i løbet af ugen for at lære de unge om udfordringerne i fremtidens projektorienteret arbejdsmarkedet.

Gruppeøvelser

Gruppeøvelser kan være et net, som skal passeres ved at hver medlem skal løftes igennem hullerne af gruppen. Det kan være en navigation af en el-bil, hvor at føreren skal have bind for øjnene og passageren skal have bundet hænderne, hvorefter at de skal køre banen igennem hjulpet af tilråb fra resten af gruppen. Det kan være bygning af en tømmerflåde af træstammer, som skal bæres til et vandløb af gruppen og forsøges søsat.

Selvtillidsøvelser

 Rappelling skal også være på programmet for at se om de unge kan bryde deres grænser. Endelig kan en selvtillidsøvelse, hvor at den unge lader sig dumpe fra 5 meters højde ned i et vandhul iført hjelm og redningsvest være en mulighed, hvis kasernen råder over en sådan facilitet.

Morgenløb

Let løb over 2-3 kilometer for at få blodomløbet i gang og få vækket appetitten. Tempoet sættes af den langsomste i gruppen

Natlig overraskelse

De unge vækkes klokken 2 om natten med besked om at det brænder og der er brug for deres hjælp. De køres til en mark, hvor at der bliver stukket ild til et antal big-baller, som de unge skal slukke via den lærdom, som de fik nogle dage inden. Øvelsen skal sætte dem i stand til at forstå hvordan at livet er for de ansatte i brandvæsenet, når de bliver kaldt ud til de utallige containerafbrændinger landet over. Nogle steder tillader man allerede i dag unge at lege brandmænd under kontrollerede former.

Affaldsopsamling

Grupperne samler affald op på en strand eller i en skov.

Vandretur

En lang gåtur for at teste udholdenhed.

Diplom

Ugen afsluttes med en ceremoni, hvor at de unge en for en bliver kaldt op og får et diplom, samt et håndtryk for tak for tro tjeneste.

Kost

Der vil blive serveret 3 måltider om dagen. Traditionel morgenmad, 2 varme måltider - alternativt salat. De varme måltider vil være mad som er religiøs neutral f.eks. oksefars baseret millionbøf med kartofler.

Forældre kontakt

Telefonisk kontakt er forbudt, medmindre at der er tale om et nødstilfælde eller at den unge skal have en pep-talk. Der må skrives alle de breve som den unge har lyst til. Faktisk vil det være en fordel at de unge opmuntres til at bruge lidt tid inden sengetid til at skrive hjem.

Endvidere vil der blive taget digitale fotos konstant og der vil være en hjemmeside, hvor at forældrene kan logge ind og se billeder fra gårsdagens begivenheder.

Udenlandske inspirationskilder

Dette forslag bygger på løsninger, som tilbydes unge i andre lande. Her kender man også til problemet med unge, som blot hænger på gaderne i ferierne, hvorefter at der sker vandalisme. I USA er det i nogle stater ligefrem en kriminel handling af lade yngre teenagere være alene dagen lang, hvilket tvinger en del forældre til at sende ungerne på de såkaldte "summer camps".

Man har flere steder lavet forløb af længere varighed med hjælp fra hjemmeværn eller simpelthen specielle semi-militære genopdragelseslejre for unge.

Vi har herhjemme dog gode døgninstitutioner til at løfte behovet for lange anbringelser. Derfor er forslaget lavet til at håndtere unge kedsomhed i ferie-perioder. Her er nogle artikler om nogle af disse udenlandske løsninger:

USA
The Manoomin Project: At-risk teens, tribes restore wild rice in Michigan; youth learn social issues like racism against American Indians
England
Cameron offers gap year cash bonus to 16 -year-olds who complete 'national service'
Cameron proposes citizen service
Danmark
Renæssancen er temaet for årets kulturnat, lokalbladet Ugenyt